A A A

Pogrzeb


Rodzina powinna zadbać o to, aby chory przyjął Sakrament Namaszczenia Chorych, kiedy jest tego świadomy. W nagłych wypadkach należy wezwać kapłana.

Potrzebne dokumenty:

1. akt zgonu z USC,

2. informacja o przyjmowanych przed śmiercią sakramentach.

Uczestnicy pogrzebu winni zachować modlitewne skupienie, starać się na pogrzebie (lub Mszy św. pogrzebowej) przystąpić do Komunii Świętej. O przystąpienie do spowiedzi zatroszczmy się wcześniej.